فرایند جمع آوری،کنترل، پردازش، ذخیره‌سازی وتکمیل بانک اطلاعات منابع آب سطحی وزیرزمینی

 

  1. مقدمه :

 یکی از پایه‌ای‌ترین و اساسی‌ترین فعالیتهای بخش آب، فعالیتهای مطالعات پایه منابع آب است که در تصمیم‌سازیها و تصمیم‌گیریها و اعمال مدیریت بهینه و خردمندانه بر منابع آب نقش بسزائی دارد . این فعالیتها را از نظرماهیت می‌توان به سه دسته تقسیم‌بندی کردکه عبارتند از ایجاد زیرساختهای مطالعات پایه منابع آب شامل ساخت، توسعه، ارتقاء وحفظ و نگهداری شبکه سنجش کمی و کیفی منابع آب، تولید آمار و اطلاعات از طریق اندازه‌گیری، جمع آوری،کنترل، پردازش، ذخیره‌سازی وتکمیل بانک اطلاعات منابع آب و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و ارائه گزارشهای تحلیلی از وضعیت کمی و کیفی منابع آب

درحال حاضرفعالیت‌های جمع‌آوری،کنترل، پردازش، ذخیره‌سازی وتکمیل بانک اطلاعات منابع آب محصول اقدامات مشترکی است که توسط مطالعات پایه منابع آب شرکتهای آب منطقه‌ای و دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران صورت می‌گیرد. هر چند که درگذشته فرآیند مذکور نهایتاً منجر به تشکیل بانک اطلاعات منابع آب سطحی در ستاد امورآب می‌شد، لیکن در زمینه آبهای زیرزمینی تا سال 1381 تشکیل وتکمیل یکپارچه بانک اطلاعات محقق نگردید.

 با تعریف فرآیند جدید در سال1381واجرای آن، تاکنون نتایج قابل ملاحظه‌ای حاصل گردیده است ولی در بررسی جزئیات فرآیند، نکاتی مشاهده می شود که مانع از نیل به نتیجه مطلوب می‌گردد و لازم است بااصلاح فرایند و انجام کامل بخشهای اصلی آن در واحدهای آبهای سطحی و زیرزمینی وجلب همکاری موثر واحد بانک اطلاعات، زمینه افزایش سرعت و دقت فرایند مذکور و به روزرسانی مستمر بانک اطلاعات منابع آب فراهم گردد.

 لذا در سال 1386 با بررسی اجزاء فرآیند و کنترل آن در عرصه عمل،‌ بازنگری لازم انجام و نتیجه آن  فرآیند حاضر می‌باشد که من‌بعد مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

گروه: عمومی

تاریخ صدور : 1386/04/11

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : تهران، خیابان فلسطین شمالی، پایین تر از زرتشت، پلاک 517
  • کدپستی : 1415855641
  • تلفن : 02143680000
  • فاکس : 02188916600
  • پست الکترونیکی : info[at]wrm.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا :